46 χρόνια Μάγια: μια πραγματική ιστορία συμβολής στο χώρο του ελληνικού κλασικού και μοντέρνου χορού.

Από το ξεκίνημα της, το 1976, η Μάγια στάθηκε πραγματικά δίπλα στους καλύτερους δασκάλους και χορευτές (επαγγελματίες & μαθητές) προσφέροντας πάντα νέες προτάσεις και λύσεις στην παρουσίαση και την ολοκλήρωση της συνολικής εικόνας πολλών χορευτικών παραστάσεων.

Με συνεχή αναζήτηση και πάντα με προσωπικό ενδιαφέρον, η Μάγια προσφέρει συνεχή εξέλιξη στην εξυπηρέτηση του χορευτή, παρέχοντας του προϊόντα τα οποία ακολουθούν την έκφραση και κίνηση του.

Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως, συνεχίζουμε να δημιουργούμε και εισάγουμε προϊόντα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χορευτή.

~I do not try to dance better than anyone else. 
I only try to to dance better than myself~

Mikhail Baryshnikov

46 χρόνια Μάγια: μια πραγματική ιστορία συμβολής στο χώρο του ελληνικού κλασικού και μοντέρνου χορού.

Από το ξεκίνημα της, το 1976, η Μάγια στάθηκε πραγματικά δίπλα στους καλύτερους δασκάλους και χορευτές (επαγγελματίες & μαθητές) προσφέροντας πάντα νέες προτάσεις και λύσεις στην παρουσίαση και την ολοκλήρωση της συνολικής εικόνας πολλών χορευτικών παραστάσεων.

Με συνεχή αναζήτηση και πάντα με προσωπικό ενδιαφέρον, η Μάγια προσφέρει συνεχή εξέλιξη στην εξυπηρέτηση του χορευτή, παρέχοντας του προϊόντα τα οποία ακολουθούν την έκφραση και κίνηση του.

Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως, συνεχίζουμε να δημιουργούμε και εισάγουμε προϊόντα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χορευτή.

~I do not try to dance better than anyone else. 
I only try to to dance better than myself~

Mikhail Baryshnikov